Hoval

Location: Istebné, Slovakia
Implementation: 2024
GLA Area: 18 800 m2
Air exchange: 214 950 m3/h
category: Ostatné realizácie


Photo by: www.apiagra.sk