Stanica Nivy

Location: Bratislava, Slovakia
Implementation: 2019 - 2020
GLA Area: 100 000 m3
Air exchange: 1 017 170 m3/h
category: Administratívne budovy