Kontakty

 

 

A P I A G R A s.r.o.
Slanická 36 
029 43 Zubrohlava
Slovensko

Tel:   +421 43 558 33 66
Mob: +421 918 944 056
Fax:  +421 43 552 04 80
Mail:  info@apiagra.sk

         

OR OS Žilina, odd. Sro, V. 927/L
IČO: 31578977
IČ DPH: SK2020426518
IČ DPH: CZ683320980
IČ DPH: DE241/174/02574
NIP: PL 5263087805

 

 

Riaditeľ spoločnosti Ing. Pavel FRIC  +421 905 256 275 fric@apiagra.sk
Ekonomické oddelenie Mgr. Andrea SAMELIAKOVÁ  +421 915 804 582 sameliakova@apiagra.sk
Obchodné oddelenie Ing. Ľuboš SOCHA
Mgr. Martina SIROTOVÁ
Anna KUDJÁKOVÁ
 +421 915 947 971
 +421 905 655 186
 +421 918 633 868
socha@apiagra.sk
sirotova@apiagra.sk
kudjakova@apiagra.sk
Projekčné oddelenie Ing. Branislav BAČA
Ing. Lujza SOCHOVÁ
 +421 918 633 881
 +421 918 633 883
baca@apiagra.sk
sochova@apiagra.sk
Výrobné oddelenie PhDr. Ján SAMELIAK  +421 908 389 312 vyroba@apiagra.sk
Realizačné oddelenie Ing. František KRŠÁK
Ing. Branko KEKEĽÁK
Ing. Richard VIŠŇOVSKÝ
Marek HURÁK
 +421 905 348 784
 +421 918 633 879
 +421 918 633 961
 +421 917 286 306
krsak@apiagra.sk
kekelak@apiagra.sk
visnovsky@apiagra.sk
hurak@apiagra.sk
Servisné oddelenie Ing. Peter FRIC
Jaroslav GARAJ
 +421 918 633 882
 +421 917 747 160
fricpeter@apiagra.sk 
garaj@apiagra.sk

 


Kontaktujte nás