O spoločnosti

Spoločnosť APIAGRA s.r.o. bola založená v roku 1993. Zameriava sa výlučne na výrobu, montáž a projektovanie vzduchotechnických rozvodov. V roku 2001 sa presťahovala do vlastných administratívnych a výrobných priestorov. Spoločnosť vlastní 580 m2 kancelárskych priestorov, 1650 m2 výrobných plôch a 1600 m2 skladovacích plôch. V súčasnosti zamestnáva 82 kvalifikovaných pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti výroby vzduchotechnických komponentov, montáže, servisu, poradenstva a realizácie. Výrobný program pozostáva z produkcie štvorhranného a kruhového potrubia a vzduchotechnických elementov.

Našou PRIORITOU je poskytovať zákazníkom kvalitné výrobky a služby
spĺňajúce ich najvyššie požiadavky a očakávania.

Kladieme dôraz na vysokú kvalitu produkovaných výrobkov a na neustále rozširovanie výrobného sortimentu. Každý výrobok, ktorý opúšťa výrobné oddelenie je dokonale funkčný, niekoľkokrát kontrolovaný a pripravený pre inštaláciu na stavbe. Zavedením optimalizácie v technologických a logistických postupoch zabezpečujeme zákazníkom krátke dodacie lehoty a dodávku výrobkov až na miesto určenia.       

Zámerom spoločnosti APIAGRA s.r.o. je prinášať na trh vysoko kvalitné výrobky a služby, pričom sa riadi a vychádza z medzinárodnej normy STN EN ISO 9001. Manažérstvo kvality je implementované do vnútrofiremného systému od roku 2001. 

Túto víziu spoločnosť napĺňa: