Detská hematológia a onkológia LF UK a NÚDCH

Miesto realizácie: Bratislava, Slovakia
Realizácia: 2023 - 2024
Plocha GLA: 900 m2
Výmena vzduchu: 9 300 m3/h


Foto: www.detomsrakovinou.sk