Rúra kruhová

Označenie: RUK

Vyrábame a dodávame kruhové potrubie a tvarovky z pozinkovaného, čierneho a antikorového plechu. Vnútorný predpis spoločnosti APIAGRA s.r.o. pre výrobu VZT potrubia z pozinkovaného plechu typu DX51D + Z275MAC.